Respa

Nazwa

Respa – narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście

Opis

Respa jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przetwarzania i wydobywania słów kluczowych z danych tekstowych w języku polskim. Jest to narzędzie pomocne przy ustalaniu rankingu wyników opartego o kryteria podobieństwa dla słów kluczowych w określonym korpusie tekstów.  

Wybór odpowiednich słów kluczowych odgrywa istotną rolę i może być zastosowany w różnych dziedzinach, jak marketing, leksykografia czy języko– i literaturoznawstwo. Głównym zadaniem właściwie dobranych słów kluczowych w tekście jest uzyskanie odpowiedniej pozycji w wynikach oraz zwiększenie szansy na dotarcie do potencjalnego klienta.  

Narzędzie może również znaleźć zastosowanie w przekładzie automatycznym, opracowywaniu informacji bibliotecznej, czy analizie stylu poszczególnych autorów bądź tekstów.