Respa

Nazwa

Respa – narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście

Opis

Respa jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przetwarzania wydobywania słów kluczowych z danych tekstowych w języku polskim. Jest to narzędzie pomocne przy ustalaniu rankingu wyników opartego o kryteria podobieństwa dla słów kluczowych w określonym korpusie tekstów. Wybór odpowiednich słów kluczowych odgrywa istotną rolę i może być zastosowany w różnych dziedzinach, jak marketing, leksykografia czy języko- i literaturoznawstwo. Głównym zadaniem właściwie dobranych słów kluczowych w tekście jest uzyskanie odpowiedniej pozycji w wynikach oraz zwiększenie szansy na dotarcie do potencjalnego klienta. Narzędzie może również znaleźć zastosowanie w przekładzie automatycznym, opracowywaniu informacji bibliotecznej, czy analizie stylu poszczególnych autorów bądź tekstów. Respa jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przetwarzania wydobywania słów kluczowych z danych tekstowych w języku polskim. Jest to narzędzie pomocne przy ustalaniu rankingu wyników opartego o kryteria podobieństwa dla słów kluczowych w określonym korpusie tekstów. Wybór odpowiednich słów kluczowych odgrywa istotną rolę i może być zastosowany w różnych dziedzinach, jak marketing, leksykografia czy języko- i literaturoznawstwo. Głównym zadaniem właściwie dobranych słów kluczowych w tekście jest uzyskanie odpowiedniej pozycji w wynikach oraz zwiększenie szansy na dotarcie do potencjalnego klienta. Narzędzie może również znaleźć zastosowanie w przekładzie automatycznym, opracowywaniu informacji bibliotecznej, czy analizie stylu poszczególnych autorów bądź tekstów.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Respy, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania