LEM

Nazwa

LEM – narzędzie do przetwarzania tekstów literackich

Opis

Maszyna do eksploracji literackiej LEM – z ang. Literary Exploratory Machine (LEM) – to bezpłatna usługa świadczona przez CLARIN, służąca do przetwarzania tekstów literackich w języku polskim w celu wydobywania z nich informacji statystycznych. Za pomocą aplikacji LEM możemy przetworzyć dane tekstowe z wielu różnych plików zapisanych w różnorodnych formatach, poddać je lematyzacji, wyznaczyć części mowy, scharakteryzować użyte w tekście czasowniki, stworzyć posortowaną listę nazw własnych, wydobyć statystyki z korpusu, ujednoznacznić znaczenia leksykalne, wyznaczyć hiperonimy i hiponimy, a także dokonać analizy stylometrycznej: wyznaczyć podobieństwo i pogrupować teksty, a rezultaty odczytać z wykorzystaniem różnych metod wizualizowania wyników.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia LEMa, prosimy o cytowanie tej publikacji):