SpokesPL

Nazwa

SpokesPL – wyszukiwarka danych konwersacyjnych

Opis

SpokesPL to unikalny korpus polszczyzny mówionej oraz wyszukiwarka i interfejs programistyczny dla tego korpusu. W skład korpusu wchodzi kilka zbiorów polszczyzny mówionej pozyskanych i opracowanych przez działającą w Uniwersytecie Łódzkim grupę badawczą PELCRA (pelcra.pl). Ostatnio do indeksu Spokes dodany został również Korpus Mowy Wrocławia zdygitalizowany przez Pracownię Polszczyzny Mówionej UWr. Interfejs SpokesPL umożliwia łatwe wyszukiwanie słowoform, lematów i związków wyrazowych występujących we współczesnej polszczyźnie mówionej oraz odsłuchiwanie powiązanych z nimi fragmentów nagrań.