SpokesPL

Nazwa

SpokesPL – wyszukiwarka danych konwersacyjnych

Opis

SpokesPL to unikalny korpus polszczyzny konwersacyjnej oraz wyszukiwarka i interfejs programistyczny dla tego korpusu. W skład korpusu wchodzi kilka zbiorów polszczyzny konwersacyjnej pozyskanych i opracowanych przez działającą w Uniwersytecie Łódzkim grupę badawczą PELCRA (pelcra.pl). Ostatnio do indeksu Spokes dodany został również Korpus Mowy Wrocławia zdygitalizowany przez Pracownię Polszczyzny Mówionej UWr. Interfejs SpokesPL umożliwia łatwe wyszukiwanie słowoform, lematów i związków wyrazowych występujących we współczesnej polszczyźnie konwersacyjnej oraz odsłuchiwanie powiązanych z nimi fragmentów nagrań. SpokesPL to unikalny korpus polszczyzny konwersacyjnej oraz wyszukiwarka i interfejs programistyczny dla tego korpusu. W skład korpusu wchodzi kilka zbiorów polszczyzny konwersacyjnej pozyskanych i opracowanych przez działającą w Uniwersytecie Łódzkim grupę badawczą PELCRA (pelcra.pl). Ostatnio do indeksu Spokes dodany został również Korpus Mowy Wrocławia zdygitalizowany przez Pracownię Polszczyzny Mówionej UWr. Interfejs SpokesPL umożliwia łatwe wyszukiwanie słowoform, lematów i związków wyrazowych występujących we współczesnej polszczyźnie konwersacyjnej oraz odsłuchiwanie powiązanych z nimi fragmentów nagrań.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia SpokesPL, prosimy o cytowanie tej publikacji):