Speller

Nazwa

Speller – poprawa pisowni w tekście

Opis

Jest to proste narzędzie, którego zadaniem jest poprawa najczęstszych błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, literówek w tekście. Narzędzie nie powinno być traktowane jako usługa do sprawdzania pisowni – jest raczej narzędziem, którego zadaniem jest poprawianie pisowni w kolekcjach tekstów, o których wiemy, że zawierają dużą ilość błędów. Narzędzie jest wciąż rozwijane – staramy się wprowadzać nowe rodzaje błędów, które można napotkać w polskich tekstach.

Przykładowe zastosowania

Normalizacja tekstów, tworzenie korpusów, praca z językiem internetu