POLFIE

Nazwa

POLFIE – zaimplementowana gramatyka LFG języka polskiego

Opis

Gramatyka POLFIE ma kilka wersji:
– POLFIE to podstawowa wersja gramatyki (bez dodatków wymienionych poniżej)
– POLFIE-OT korzysta z ograniczeń Optimality Theory, które umożliwiają uznanie pewnych rozbiorów za bardziej optymalne (preferowane) – gramatyka prezentuje tylko rozbiory uznane za optymalne (aby zobaczyć nieoptymalne rozbiory, należy zaznaczyć „Show unoptimal” i ponownie kliknąć na „Parse sentence”)
– POLFIE-OT + Concraft dodatkowo korzysta z tagera Concraft – pozwala to na ograniczenie liczby rozbiorów przez ograniczenie niejednoznaczności na poziomie interpretacji morfologicznych danych słów.

Wersje