Punctuator

Nazwa

Punctuator – narzędzie do poprawy interpunkcji tekstu

Opis

Usługa automatycznie poprawia teksty pozbawione interpunkcji lub z uszkodzoną interpunkcją. Poprawiany tekst może być wprowadzony ręcznie lub poprzez wczytanie korpusu (archiwum .zip). Wynik otrzymujemy jako tekst z wprowadzonymi znakami interpunkcyjnymi. Możemy tez pobrać paczkę wyników, jeżeli plikiem wejściowym było archiwum plików tekstowych (.zip).

Materiały pomocniczne:

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania