Spatial

Nazwa

Spatial – narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w polskich tekstach

Opis

Narzędzie identyfikujące w polskich tekstach wyrażenia językowe odnoszące się do przestrzeni. Chodzi tutaj o takie frazy, które opisują umiejscowienie danego bytu w przestrzeni – relacje przestrzenne. Program identyfikuje frazy tego typu oraz ich elementy leksykalne.  

Obsługa narzędzia wymaga podstawowej wiedzy programistycznej (przynajmniej samodzielna obsługa dokumentów w formacie XML, w którym podawany jest wynik analizy). W przypadku niewystarczających umiejętności, prosimy o kontakt z naszym zespołem – chętnie pomożemy! 

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Spatial, prosimy o cytowanie tej publikacji):

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-63007-2_53 , Walkowiak, T.: Language Processing Modelling Notation – Orchestration of NLP Microservices. In: Advances in Dependability Engineering of Complex Systems: Proceedings of the Twelfth International Conference on Dependability and Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, 2017, Springer International Publishing, pp. 464-473

Przykładowe zastosowania

Wydobywanie informacji z tekstów, automatyczne streszczanie tekstów, rozpoznawanie opisu ruchu, analiza gatunkowa