Wydźwięk

Nazwa

Wydźwięk – narzędzie do analizy wydźwięku emocjonalnego

Opis

Wydźwięk jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przetwarzania i analizy danych tekstowych w języku polskim w celu anotacji nacechowaniem emocjonalnym ze względu na podstawowe typy emocji oraz wartości uniwersalne przypisane do słów. Jest to narzędzie pomocne w określeniu charakteru analizowanego tekstu poprzez wskazanie na pozytywny lub negatywny aspekt wypowiedzi. Analiza wydźwięku może być zastosowana w różnych dziedzinach, jak marketing (np. monitorowanie wydźwięku wypowiedzi w opiniach klientów), e-handel (np. grupowanie produktów, wykrywanie anomalii w opisach, rekomendacje), polityka (np. śledzenie reakcji wyborców), czy jako element badania naukowego (np. badanie informacji subiektywnych polskich tekstów z mediów społecznościowych).

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Wydźwięku, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Piasecki, M., Młynarczyk. K., & Kocoń, J. (2017). Recognition of genuine Polish suicide notes. Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP.

https://www.researchgate.net/publication/322684200_plWordNet_as_a_Basis_for_Large_Emotive_Lexicons_of_Polish

Janz Arkadiusz, Jan Kocoń, Piasecki Maciej i Zaśko-Zielińska Monika. “plWordNet as a Basis for Large Emotive Lexicons of Polish” 2017.

https://www.researchgate.net/publication/322684200_plWordNet_as_a_Basis_for_Large_Emotive_Lexicons_of_Polish

Przykładowe zastosowania