ENIAM

Nazwa

ENIAM: Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny

Opis

Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny „ENIAM” jest narzędziem generującym formy logiczne dla zdań w języku polskim. Parser wykorzystuje niepreparowane danych do realizacji następujących etapów przetwarzania tekstu: tokenizację, lematyzację, rozpoznawanie związków składniowych, anotację sensami słów oraz rolami tematycznymi, częściowe ujednoznacznianie znaczeń oraz tworzenie reprezentacji semantycznej. Integruje informację zawartą w zasobach wytworzonych w ramach Clarin-PL, m. in. w Słowosieci i Słowniku Walencyjnym „Walenty”.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia ENIAM, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Przykładowe zastosowania

Wojciech Jaworski, Daniel Oklesiński „Implementation of current state-of-the-art technology for obtaining a working Dialogue Agent”. In: Proceedings of LTC 2019, the 9th Language and Technology Conference, Poznań, Poland, May 17–19, 2019, pages 27–31.