WNLoom-Viewer

Nazwa

WNLoom-Viewer

Opis

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia TermoPL, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Materiały pomocniczne:

Dostęp

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania