WNLoom-Viewer

Nazwa

WNLoom-Viewer

Opis

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci.

Dostęp