Hask

Nazwa

HASK – baza najczęstszych połączeń wyrazów (PL/ANG)

Opis

HASK to baza najczęstszych połączeń wyrazów wygenerowana z polskich i angielskich referencyjnych korpusów językowych. Poza swoją rolą opisową w teoretycznych badaniach nad frazeologią, słownik HASK stanowi cenne narzędzie dla językoznawców, nauczycieli i uczniów języka angielskiego i polskiego oraz leksykografów. Dla baz kolokacji dostępne są dwa podstawowe narzędzia: 
 
1) przeglądarka kolokacji, czyli zaawansowane narzędzie do analizy i wizualizacji połączeń frazeologicznych wybranych wyrazów na podstawie korpusów NKJP oraz BNC. Wyniki wyszukiwania kolokacji można sortować według istotności, pobierać w postaci arkuszy kalkulacyjnych oraz sprawdzać konkordancje źródłowe, na podstawie których zostały wygenerowane poszczególne hasła; 
 
2) kolozaurus, czyli porównywarka wyrazów, która dla zadanego zbioru rzeczowników, przymiotników, czasowników bądź też przysłówków generuje graf przedstawiający ich typowe kolokacje. Dzięki temu możliwe jest na przykład badanie zakresu synonimii w użyciach tekstowych wyrazów bliskoznacznych. 

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Hask, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Pęzik, P. (2013). Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja. In: P. Stalmaszczyk (Ed.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.