Usługi do przetwarzania mowy

Nazwa

Usługi do przetwarzania mowy:

  • ALIGN
  • ANNPRO
  • DIA
  • G2P
  • KWS
  • RECO
  • VAD

Opis

W zbiorze narzędzi do przetwarzania mowy można znaleźć różne samodzielne usługi typu konwersja G2P, segmentacja nagrań, dopasowanie czasowe nagrań, automatyczne rozpoznawanie mowy, detekcję słów kluczowych, czy narzędzie do biometryki głosu.

Wersje