Websty

Nazwa

Narzędzia do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów:

  • WebSty
  • Wielojęzyczne WebSty

Opis

WebSty jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przeprowadzania analiz stylometrycznych (umożliwiających ustalenie autorstwa tekstu). Jest wyposażony we wbudowane narzędzia językowe, wykorzystywane do przetwarzania tekstu oraz w systemy do analizy statystycznej i grupowania tekstów, umożliwiające przeprowadzenie analizy danych pod kątem parametrów gramatycznych, leksykalnych czy tematycznych.  

System WebSty można wykorzystać w celu identyfikacji różnic i cech wspólnych w obrębie grupy tekstów. Analiza stylometryczna pozwala wybrać spośród badanych tekstów takie, które wykazują wspólną przynależność do stylu literackiego, użytkowego, autorskiego, gatunkowego itp. WebSty może być z powodzeniem wykorzystywany w badaniach naukowych przez literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów, politologów i historyków. 

Aplikacja WebSty ma na celu zmniejszenie bariery technologicznej dla użytkowników w dostępie do narzędzi stylometrycznych. Rezultaty analizy przedstawiane są z wykorzystaniem rozbudowanych technik wizualizacji uzyskanych wyników, które pozwalają użytkownikowi lepiej je zrozumieć (m.in. mapa ciepła, wykres radarowy, skalowanie wielowymiarowe). 

Wielojęzyczne WebSty jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przeprowadzania analiz stylometrycznych w wielu językach, tj. polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, węgierski, rosyjski i hebrajski. 

Przykładowe zastosowania

Wersje