NER

Nazwa

NER – narzędzia do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych w różnych językach:

  • język polski
  • język angielski
  • język niemiecki

Opis

NER to bezpłatne usługi świadczone przez CLARIN, służące do przetwarzania tekstów w języku polskim, angielskim lub niemieckim w celu wydobywania z nich nazw własnych i wyrażeń temporalnych. Wśród nich można wyróżnić jednostki identyfikacyjne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do pewnych obiektów lub grup obiektów określonych kategorii. Zaliczamy do nich również wyrażenia temporalne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do czasu (kiedy coś się stało, jak długo coś trwało albo jak często coś się wydarza).  

Wydobycie nazw własnych i wyrażeń temporalnych jest przydatne m.in. we wskazywaniu ich etymologii, w badaniu związków między nazwami a religią, historią, kulturą i wartościami przyjętymi w danej społeczności czy badaniu ewolucji tych terminów na przestrzeni dziejów.