Inkluz

Nazwa

Inkluz – narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w tekście

Opis

Usługa umożliwia wykrycie słowa, frazy lub obcojęzycznych fragmentów w korpusie zawierającym polskie teksty. Analizowany tekst może być wprowadzony ręcznie lub poprzez wczytanie korpusu (archiwum .zip). Wynik otrzymujemy jako tekst z zaznaczonymi frazami obcojęzycznymi. Możliwe jest pobranie wyników w postaci plików HTML.

Przykładowe zastosowania

Normalizacja tekstu, ustalanie autorstwa, badanie zrozumiałości komunikatu (prosta polszczyzna), tworzenie streszczeń