API usług CLARIN-PL

Nazwa

API usług CLARIN-PL:

  • API usług sieciowych
  • API zasobów leksykalnych

Opis

Wersje