Word2Vec

Nazwa

Word2Vec

Opis

Word2vec jest techniką przetwarzania języka naturalnego. Algorytm Word2vec wykorzystuje model sieci neuronowej do nauki skojarzeń wyrazów z dużego korpusu tekstu. Po przeszkoleniu, model taki może wykryć synonimiczne słowa lub zasugerować dodatkowe słowa do częściowego zdania. Word2vec reprezentuje każde odrębne słowo z konkretną listą liczb zwanych wektorem. Wektory są tak dobrane, że prosta funkcja matematyczna (cosinusoidalne podobieństwo między wektorami) wskazuje poziom podobieństwa semantycznego między słowami reprezentowanymi przez te wektory.

Materiały pomocniczne:

Dostęp