Word2Vec

Nazwa

Word2Vec

Opis

Word2vec jest techniką przetwarzania języka naturalnego. Algorytm Word2vec wykorzystuje model sieci neuronowej do nauki skojarzeń wyrazów z dużego korpusu tekstu. Po przeszkoleniu, model taki może wykryć synonimiczne słowa lub zasugerować dodatkowe słowa do częściowego zdania. Word2vec reprezentuje każde odrębne słowo z konkretną listą liczb zwanych wektorem. Wektory są tak dobrane, że prosta funkcja matematyczna (cosinusoidalne podobieństwo między wektorami) wskazuje poziom podobieństwa semantycznego między słowami reprezentowanymi przez te wektory.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia TermoPL, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Materiały pomocniczne:

Dostęp

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania