Paralela

Nazwa

Paralela – korpus równoległy polsko-angielskich i angielsko-polskich tłumaczeń

Opis

Paralela to korpus równoległy polsko-angielskich i angielsko-polskich tłumaczeń. Korpus zawiera aktualnie ponad 260 milionów segmentów słów (blisko 11 milionów segmentów tłumaczeniowych) w wersji polskiej. Dla korpusu opracowano również dostępną w postaci aplikacji internetowej wyszukiwarkę, której składnia umożliwia formułowanie zapytań o pojedyncze wyrazy, frazy oraz wzorce leksykalno-gramatyczne. Możliwe jest także filtrowanie wyników według kryteriów typologicznych i bibliograficznych oraz ich eksportowanie w postaci arkuszy kalkulacyjnych. Szczegółowa zawartość korpusu, zarówno na poziomie metadanych, jak też samych tekstów, może być przeglądana za pomocą specjalnego modułu wyszukiwarki.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Paraleli, prosimy o cytowanie tej publikacji):

https://depot.ceon.pl/handle/123456789/13396

Pęzik, P. (2016). Exploring Phraseological Equivalence with Paralela. In: Gruszczyńska, E., & Leńko-Szymańska, A. (Eds.), Polish-Language Parallel Corpora, 67–81. Warsaw: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.

Materiały pomocnicze: