Chronocorpus

Nazwa

ChronoCorpus – narzędzie do chronologicznego przeszukiwania korpusów

Opis

ChronoCorpus to bezpłatna usługa opracowana i świadczona przez CLARIN. Składa się ze starannie dobranych polskich tekstów prasowych, umożliwiając prezentację korpusów wg kryterium chronologicznego. Obecnie zakres czasowy obejmuje lata 1940-1962, lecz wciąż trwają prace nad jego poszerzaniem. Próbki prasy są znormalizowane, uporządkowane według czasu publikacji oraz opatrzone odpowiednimi metadanymi. Usługa oferuje użytkownikom możliwość odkrycia i zbadania dynamiki wydarzeń i zjawisk przedstawianych w prasie codziennej w długim okresie. Korpus jest mocno zorientowany na potrzeby badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, w kręgach których znajdują się m.in. językoznawcy, leksykografowie, historycy, antropolodzy czy politolodzy.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Chronocorpusu, prosimy o cytowanie tej publikacji):