ChronoPress

Nazwa

ChronoPress – portal tekstów prasowych

Opis

ChronoPress to korpus oraz wyszukiwarka, które tworzy ok. 100 tys. fragmentów teksów prasowych obejmujących lata 1945-1964, a docelowo – stulecie polskiej niepodległości (1918-2018). Teksty opracowano morfosyntaktycznie i oznaczono metadanymi. Umożliwia to wyszukiwanie konkordancji, generowanie list frekwencyjnych oraz profili wyrazów, a także, co szczególnie innowacyjne, ukazanie szeregów czasowych dla konkretnych słów, czyli analiza chronologiczna, obrazująca w formie wykresów ewolucję frekwencji wybranych leksemów w czasie.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Korpusomatu, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Pawłowski Adam (2021), ChronoPress – Korpus Tekstów Prasowych, doi:10.34616/139101.
Repozytorium CLARIN-PL: http://chronopress.clarin-pl.eu/.