CLARIN Cloud (Nextcloud)

Nazwa

CLARIN Cloud (Nextcloud) – platforma robocza zintegrowana z narzędziami CLARIN-PL

Opis

CLARIN Cloud to platforma robocza, na której zarejestrowani użytkownicy infrastruktury mogą przechowywać swoje materiały językowe oraz korzystać z podstawowych narzędzi do ich przetwarzania. Platforma jest zintegrowana z wieloma narzędziami i aplikacjami badawczymi, zapewnia jednocześnie bezpieczeństwo danych. Materiały zdeponowane w CLARIN Cloud nie są dostępne publicznie, mogą być jednak udostępniane wybranym użytkownikom, o czym decyzuje właściciel materiałów (proces udostępniania zbliżony do rozwiązań znanych z Google Drive lub Dropbox). Korzystanie z CLARIN Cloud może być rozwiązaniem przydatnym dla osób, które pracują na wielu komputerach z dużą ilością danych oraz dla wieloosobowych zespołów, które chcą dzielić się danymi aktualizowanymi w czasie rzeczywistym.