CLARIN Resource Families

Nazwa

CLARIN Resource Families – Baza wiedzy o otwartych zasobach językowych CLARIN

Opis

CLARIN Resource Families to baza wiedzy prezentująca uporządkowane informacje na temat otwartych zasobów językowych zebranych w trzech nadrzędnych grupach: korpusy, zasoby leksykalne oraz usługi. Baza powstała z inicjatywy CLARIN ERIC jest cały czas dynamicznie rozwijana przez krajowych koordynatorów odpowiedzialnych za kontakty z użytkownikami infrastruktury. Przykładowymi rodzinami zasobów są: korpusy multimodalne, korpusy historyczne, korpusy tekstów akademickich, słowniki, glosariusze, narzędzia do normalizacji tekstu, narzędzia do oceny wydźwięku emocjonalnego itp. CRF samo w sobie nie jestem zasobem językowym, jednak w sposób klarowny i aktualny pomaga w zorientowaniu się w już istniejących zasobach.