DSpace

Nazwa

DSpace – repozytorium cyfrowe do deponowania i archiwizowania danych

Opis

DSpace to repozytorium cyfrowe, umożliwiające użytkownikom tworzenie bezpiecznych archiwów, w których możliwe jest długoterminowe przechowywanie danych (dokumentów tekstowych i zasobów multimedialnych). Pliki są deponowane i archiwizowane w repozytorium bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, nie wymaga to instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

DSpace jest bezpiecznym i darmowym systemem, stworzonym do udostępniania danych i administrowania nimi na potrzeby badań korpusowych. Repozytorium pozwala nie tylko współdzielić dane, wymieniać się nimi i współtworzyć rozbudowane korpusy. Publikowanie oparte jest w większości na zasadach Creative Commons (narzędzia zaś na open source), pozwala więc na uczestnictwo w globalnej sieci baz danych.

System ułatwia obsługę, gromadzenie i przetwarzanie różnorakich formatów plików tekstowych. Pozwala też na zaawansowane przeszukiwanie korpusów oraz pobieranie narzędzi do ich opracowywania. Umożliwia dostęp do danych z wielu miejsc, za pomocą rozmaitych narzędzi i systemów (Google, VLO, DataCite, OLAC, Data Citation Index, arXive).