EU Territorial Policy Documents

Nazwa

EU Territorial Policy Documents 2007-2016 (Dokumenty dotyczące polityki terytorialnej Unii Europejskiej)

Opis

Korpus utworzony na potrzeby badań naukowych dr. hab. Łukasza Damurskiego. Zawiera dokumenty kluczowe dla unijnej polityki terytorialnej z lat 2007-2016. Dostęp do korpusu jest otwarty.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia KDP, prosimy o cytowanie tej publikacji):

W przypadku wykorzystania prosimy o przypis w postaci: Damurski, Lukasz, 2016, EU Territorial Policy Documents 2007-2016 (partitioned), CLARIN-PL digital repository, http://hdl.handle.net/11321/316.