Federated Content Search

Nazwa

Federated Content Search – narzędzie do masowego przeszukiwania zawartości zasobów językowych

Opis

Federacyjne Wyszukiwanie Treści – z ang. Federated Content Search (FCS) – to bezpłatna usługa świadczona przez CLARIN, umożliwiająca badaczom wyszukiwanie określonych wzorców w zbiorach danych pochodzących z całościowo zgromadzonych zasobów CLARIN. Wyszukiwarka łączy się z lokalnymi zbiorami danych, które są dostępne w centrach, lecz same dane pozostają w centrum, w którym są hostowane.

Wyszukiwanie treści odbywa się poprzez aplikację Aggregator, która służy jako interfejs użytkownika do komunikowania się z komponentami zwanymi punktami końcowymi (ang. endpoints), które są dostarczane jako usługa przez wszystkie centra uczestniczące w federacyjnym wyszukiwaniu treści. Każdy punkt końcowy zapewnia dostęp do zasobów, które można przeszukać. Następnym krokiem jest wybranie określonych zasobów na podstawie ich nazwy lub języka – można również przeszukać wszystkie dostępne zasoby. Zawartość tych zasobów jest przeszukiwana za pomocą zapytania dostarczonego do punktu końcowego. Punkt końcowy zwraca wyniki do tego zapytania, a aplikacja Aggregator zbiera odpowiedzi ze wszystkich punktów końcowych i wyświetla je użytkownikowi.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia FCS, prosimy o cytowanie tej publikacji):

W przypadku informowania o użyciu w publikacji prosimy o użycie
sformułowania: Federated Content Search – usługa dostarczana w ramach
infrastruktury badawczej CLARIN ERIC, dostępna pod adresem:
https://www.clarin.eu/content/federated-content-search-clarin-fcs