Liner2

Nazwa

Liner2 – narzędzie do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych

Opis

Liner2 to bezpłatne narzędzie podstawowe, które podpięte jest do innych narzędzi świadocznych w ramach CLARIN. Liner2 znajduje nazwy własne w tekście i przypisuje je do kategorii semantycznych. Obecnie istnieje 56 kategorii. Wśród nazw własnych można wyróżnić jednostki identyfikacyjne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do pewnych obiektów lub grup obiektów określonych kategorii oraz wyrażenia temporalne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do czasu (kiedy coś się stało, jak długo coś trwało albo jak często coś się wydarza). Wydobycie nazw własnych i wyrażeń temporalnych jest mechanizmem pomocnym m.in. we wskazywaniu ich etymologii, w badaniu związków między nazwami a religią, historią, kulturą i wartościami przyjętymi w danej społeczności, czy badaniu ewolucji tych terminów na przestrzeni dziejów.Liner2 to bezpłatne narzędzie podstawowe, które podpięte jest do innych narzędzi świadocznych w ramach CLARIN. Liner2 znajduje nazwy własne w tekście i przypisuje je do kategorii semantycznych. Obecnie istnieje 56 kategorii. Wśród nazw własnych można wyróżnić jednostki identyfikacyjne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do pewnych obiektów lub grup obiektów określonych kategorii oraz wyrażenia temporalne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do czasu (kiedy coś się stało, jak długo coś trwało albo jak często coś się wydarza). Wydobycie nazw własnych i wyrażeń temporalnych jest mechanizmem pomocnym m.in. we wskazywaniu ich etymologii, w badaniu związków między nazwami a religią, historią, kulturą i wartościami przyjętymi w danej społeczności, czy badaniu ewolucji tych terminów na przestrzeni dziejów.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Liner2, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania