NER (język angielski)

Nazwa

NER (język angielski) – narzędzie do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych (w języku angielskim)

Opis

NER (język angielski) to bezpłatna usługa świadczona przez CLARIN, służąca do przetwarzania tekstów w języku angielskim w celu wydobywania z nich nazw własnych i wyrażeń temporalnych. Wśród nich można wyróżnić jednostki identyfikacyjne, będące fragmenty tekstu odnoszącymi się do pewnych obiektów lub grup obiektów określonych kategorii oraz wyrażenia temporalne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do czasu (kiedy coś się stało, jak długo coś trwało albo jak często coś się wydarza). Wydobycie nazw własnych i wyrażeń temporalnych jest mechanizmem pomocnym m.in. we wskazywaniu ich etymologii, w badaniu związków między nazwami a religią, historią, kulturą i wartościami przyjętymi w danej społeczności, czy badaniu ewolucji tych terminów na przestrzeni dziejów.NER (język angielski) to bezpłatna usługa świadczona przez CLARIN, służąca do przetwarzania tekstów w języku angielskim w celu wydobywania z nich nazw własnych i wyrażeń temporalnych. Wśród nich można wyróżnić jednostki identyfikacyjne, będące fragmenty tekstu odnoszącymi się do pewnych obiektów lub grup obiektów określonych kategorii oraz wyrażenia temporalne, będące fragmentami tekstu odnoszącymi się do czasu (kiedy coś się stało, jak długo coś trwało albo jak często coś się wydarza). Wydobycie nazw własnych i wyrażeń temporalnych jest mechanizmem pomocnym m.in. we wskazywaniu ich etymologii, w badaniu związków między nazwami a religią, historią, kulturą i wartościami przyjętymi w danej społeczności, czy badaniu ewolucji tych terminów na przestrzeni dziejów.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia NER, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania