Periphraser

Nazwa

Periphraser – narzędzie do peryfrazowania fraz rzeczownikowych

Opis

Periphraser to narzędzie do przechowywania oraz prezentowania bazy wiedzy, na którą składają się peryfrazy powszechnych fraz nominalnych (rzeczownikowych). Zgromadzone peryfrazy znajdują odzwierciedlenie w tekstach. Przykładowo w wersji demo bazy danych dla języka polskiego fraza “Robert Lewandowski” zostanie speryfrazowana jako “słynny na całym świecie polski piłkarz”, zaś “pediatria” zostanie zdefiniowana jako “metody leczenia dzieci”. Narzędzie umożliwia kontakt z bazą danych przy pomocy interfejsu REST API oraz eksport bazy w formatach XML i CSV. W przypadku języka polskiego możliwe jest zastosowanie bardziej złożonych narzędzi, takich jak automatyczna normalizacja semantyczna i składniowa (przeprowadzona w oparciu o dane frekwencyjne z NKJP oraz z wyszukiwarek internetowych). Można także – przy pomocy prostego w obsłudze interfejsu – wprowadzać komentarze oraz zaznaczać peryfrazy błędne lub wymagające zmian.

Dostęp

?