Platforma Leksykalna

Nazwa

Platforma Leksykalna – system do przeszukiwania źródeł leksykograficznych

Opis

Platforma Leksykalna jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przeszukiwania źródeł leksykograficznych. Narzędzie umożliwia dostęp do danych leksykograficznych o interesującym użytkownika leksemie. Opracowana w ten sposób baza danych może być podstawą do wszechstronnych badań nad leksyką lub różnorodnych badań językoznawczych w zakresie szeroko pojętej leksykologii. Platforma Leksykalna automatycznie gromadzi i uporządkowuje dane z komponentów webowych, dostarczając informacji między innymi o odmianie gramatycznej, kolokacjach, synonimach, wieloznaczności, tłumaczeniach na inne języki – wymieniając tylko kilka dostępnych opcji. Tego typu baza może bowiem służyć badaniom nad słownictwem współczesnym lub historycznym po poddaniu jej analizie, prowadzącej do systematycznych wniosków, np. leksyką zróżnicowaną terytorialnie, nad leksyką z różnych okresów w historii, słownictwem z określonych pól semantycznych lub nad słowotwórstwem czy też zapożyczeniami.

W zależności od zasobów o danym leksemie w ramach Platformy Leksykalnej, możliwe jest wyszukanie m.in. sieci semantycznych dla leksemu (Słowosieć), wyrazów bliskoznacznych, kolokacji, tłumaczeń na inne języki (angielski i hiszpański), odmiany we własciwych kategoriach gramatycznych, sposobu połączeń leksemu z innymi leksemami (walencyjność), czy przekształceń znaczeniowych na bazie słowników z XVI i XVII wieku.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Platformy Leksykalnej, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Maciej Piasecki and Tomasz Walkowiak and Ewa Rudnicka and Naskręt, Tomasz and Bond, Francis, The Concept of Lexical Platform, Proceedings of the LDK workshops: OntoLex, TIAD and Challenges for Wordnets, 2017.