Spejd

Nazwa

Spejd – narzędzie do parsowania składniowego

Opis

Płytki parser składniowy.