Verbs

Nazwa

Verbs – narzędzie do anotacji czasowników

Opis

Verbs to narzędzie do anotacji czasowników. Narzędzie przeprowadza tagowanie dla wszystkich słów w tekście, jednocześnie identyfikując w nim czasowniki. Dane wyjściowe są wyświetlane formacie CCL. W zakładce “Wykres” widoczne są statystyki dotyczące poszczególnych form czasowników na podstawie takich kryteriów jak czas, aspekt oraz tryb. W zakładce “Tekst” wyświetlić można natomiast poszczególne formy czasowników zaznaczone różnymi kolorami bezpośrednio na tekście wyjściowym. Po najechaniu kursorem na dane słowo wyświetla się tag morfologiczny w formacie NKJP.