WebSim

Nazwa

Websim – wielojęzyczny system analizy podobieństwa tekstów

Opis

opis