Wielojęzyczne WebSty

Nazwa

Wielojęzyczne WebSty – wielojęzyczne narzędzie do analizy podobieństwa tekstów

Wielojęzyczne WebSty jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przeprowadzania analiz stylometrycznych w wielu językach, tj. polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, węgierski, rosyjski i hebrajski. Jest wyposażony we wbudowane narzędzia językowe, wykorzystywane do przetwarzania tekstu oraz w systemy do analizy statystycznej i grupowania tekstów, umożliwiające przeprowadzenie analizy danych pod kątem parametrów gramatycznych, leksykalnych czy tematycznych. System Wielojęzycznego WebSty można wykorzystać w celu identyfikacji różnic i cech wspólnych w obrębie grupy tekstów – np. przy ustalaniu ich autorstwa. Analiza stylometryczna pozwala wybrać spośród badanych tekstów takie, które wykazują wspólną przynależność do stylu literackiego, użytkowego, autorskiego, gatunkowego itp. Narzędzie może być z powodzeniem wykorzystywany w badaniach naukowych przez literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów, politologów i historyków.

Aplikacja Wielojęzyczne WebSty ma na celu zmniejszenie bariery technologicznej dla użytkowników w dostępie do narzędzi stylometrycznych. Rezultaty analizy przedstawiane są z wykorzystaniem rozbudowanych technik wizualizacji uzyskanych wyników, które pozwalają użytkownikowi lepiej je zrozumieć (m.in. mapa ciepła, wykres radarowy, skalowanie wielowymiarowe).

Link do instrukcji

Przykładowe zastosowania