WebSty

Nazwa

WebSty – narzędzie do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów

Opis

WebSty jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przeprowadzania analiz stylometrycznych. Jest wyposażony we wbudowane narzędzia językowe, wykorzystywane do przetwarzania tekstu oraz w systemy do analizy statystycznej i grupowania tekstów, umożliwiające przeprowadzenie analizy danych pod kątem parametrów gramatycznych, leksykalnych czy tematycznych. System WebSty można wykorzystać w celu identyfikacji różnic i cech wspólnych w obrębie grupy tekstów – np. przy ustalaniu ich autorstwa. Analiza stylometryczna pozwala wybrać spośród badanych tekstów takie, które wykazują wspólną przynależność do stylu literackiego, użytkowego, autorskiego, gatunkowego itp. WebSty może być z powodzeniem wykorzystywany w badaniach naukowych przez literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, socjologów, politologów i historyków.

Aplikacja WebSty ma na celu zmniejszenie bariery technologicznej dla użytkowników w dostępie do narzędzi stylometrycznych. Rezultaty analizy przedstawiane są z wykorzystaniem rozbudowanych technik wizualizacji uzyskanych wyników, które pozwalają użytkownikowi lepiej je zrozumieć (m.in. mapa ciepła, wykres radarowy, skalowanie wielowymiarowe).

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia WebSty, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Przykładowe zastosowania