WiKNN

Nazwa

WiKNN – narzędzie do klasyfikacji tematycznej tekstów

Opis

WiKNN (Wikipedia K-Nearest Neighbors) jest klasyfikatorem tematycznym dla języka polskiego oraz angielskiego. Służy do pozyskiwania uporządkowanej hierarchicznie klasyfikacji tematycznej dla dostarczonych przez użytkownika tekstów. Narzędzie automatycznie przypisuje klasyfikatory tematyczne z Wikipedii do tekstów polskich i angielskich, co pozwala indeksować kolekcje tekstów kategoriami z polskiej i angielskiej Wikipedii. Narzędzie posiada interfejs graficzny dostępny pod adresem: http://pelcra.clarin-pl.eu/tools/classifier/# oraz API dostępny pod adresem: http://clarin.pelcra.pl/apidocs/wiknn.