Polsko-Rosyjski Korpus

Nazwa

Polsko-Rosyjski Korpus (nazwa wersji opublikowanej Polish-Russian Parallel Corpus) – dwujęzyczny (polsko-rosyjski) korpus równoległy tekstów współczesnych.

Opis

Polsko-Rosyjski Korpus jest nieustannie rozwijanym zasobem dwujęzycznym. Zawiera ręcznie zrównoleglone współczesne teksty polskie i rosyjskie o łącznej objętości przekraczającej 5,6 mln słowoform. W korpusie reprezentowane są wszystkie style funkcjonalne. Mowa potoczna jest uwidoczniona w dialogach filmowych. Poza tłumaczeniami wzajemnymi (z polskiego na rosyjski lub z rosyjskiego na polski) w korpusie znalazły się przekłady z języków trzecich. Obecnie na ukończeniu są prace nad pełnym otagowaniem zasobów, obejmującym lematyzację i anotację morfologiczno-syntaktyczną wszystkich słowoform. W doborze zasobów korpusowych kierowano się zasadą zapewnienia wysokiej reprezentacji różnorodnych leksemów i terminów. Duży nacisk położono na prezentację nowej leksyki typowej dla mowy potocznej, która jest widoczna w wielu dialogach filmowych.

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Polsko-Rosyjskiego Korpusu, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Dostęp

Strona korpusu z wersją do pobrania: https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/534
Wyszukiwarka korpusowa: https://kontext.clarin-pl.eu/run.cgi/first_form#

Przykładowe zastosowania

Sosnowski, Wojciech (2017). Kategoria adresatywności w bułgarskich, polskich i rosyjskich opracowaniach leksykograficznych. Problemy i rozwiązania. W Barbara Borkowska-Kępska oraz Grzegorz Gwóźdź (Red.), LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2 (ss. 129-140). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

Duszkin, Maksim. (2010). Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Sosnowski, Wojciech, Kisiel, Anna oraz Koseska-Toszewa Violetta (2016). Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim. T. 1. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN

Sosnowski, W. P., & Satoła-Staśkowiak, J. (2019). Contrastive analysis of feminitives in Bulgarian, Polish and Russian.Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2019(19). https://doi.org/10.11649/cs.1922

Sosnowski, Wojciech (2017). Kategoria adresatywności w bułgarskich, polskich i rosyjskich opracowaniach leksykograficznych. Problemy i rozwiązania. W Barbara Borkowska-Kępska oraz Grzegorz Gwóźdź (Red.), LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2 (ss. 129-140). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.