Bezpłatne warsztaty online nt. przetwarzania języka naturalnego