Alfabetyczny spis usług

Nazwa

Opis

A

Interfejs Programowania Aplikacji WIĘCEJ

C

Proste narzędzie do klasyfikacji tekstów WIĘCEJ

dodać opis
Porównywanie cech językowych korpusów WIĘCEJ

E

Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny WIĘCEJ

H

Baza najczęstszych połączeń wyrazów (PL/ANG) WIĘCEJ

I

System do zarządzanie korpusami tekstowymi w sieci WIĘCEJ

Narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w tekście WIĘCEJ

K

dodać opis 

Narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego WIĘCEJ

L

Narzędzie do przetwarzania tekstów literackich WIĘCEJ

M

Narzędzie do wydobywania z korpusów kolokacji wielowyrazowych oraz tworzenia słowników jednostek leksykalnych WIĘCEJ

dodać opis 

Usługi do przetwarzania mowy WIĘCEJ

Multiemo

dodać opis 

N

Narzędzia do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych WIĘCEJ

dodać opis 

P

Wyszukiwarka polsko-angielskich anotowanych korpusów równoległych WIĘCEJ

Narzędzie analizy składniowej zdań w języku polskim WIĘCEJ

Periphraser

dodać opis 

Zaimplementowana gramatyka LFG języka polskiego WIĘCEJ

Narzędzie do poprawy interpunkcji tekstu WIĘCEJ

R

Narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście WIĘCEJ

Nazwa

Opis

S

Narzędzie do wyznaczania sentymentu krótkich fragmentów tekstu WIĘCEJ

Serel

dodać opis

Prosty tager, parser i rozpoznawacz nazw własnych dla wielu języków WIĘCEJ

Narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w polskich tekstach WIĘCEJ

Poprawa pisowni w tekście WIĘCEJ

Wyszukiwarka danych konwersacyjnych WIĘCEJ

Narzędzie do streszczania tekstów WIĘCEJ

T

Tager

dodać opis 

Narzędzie do wydobywania terminów z korpusów WIĘCEJ

TF-IDF

TF-IDF (z ang. TF – term frequency, IDF – inverse document frequency) jest narzędziem podstawowym, które wykorzystywane jest w bardziej złożonych aplikacjach (np. w WebSty). WIĘCEJ

Tokenizer

dodać opis 

Narzędzie do modelowania tematycznego (topic modeling) WIĘCEJ

Txt clean

dodać opis 

V

Verbs

dodać opis 

Narzędzie do wyszukiwania zasobów i narzędzi językowych WIĘCEJ

W

Websim

dodać opis 

Narzędzie do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów WIĘCEJ

Wielojęzyczny Topic

dodać opis 

Klasyfikator tematyczny dla tekstów polskich i angielskich WIĘCEJ

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci WIĘCEJ

Algorytm przetwarzania języka naturalnego WIĘCEJ

dodać opis

Narzędzie do ujednoznacznienia znaczeń leksykalnych WIĘCEJ

Narzędzie do analizy wydźwięku emocjonalnego WIĘCEJ