Alfabetyczny spis usług

Nazwa

Opis

A

Narzędzie do usuwania wrażliwych danych z tekstu WIĘCEJ

API usług CLARIN-PL

Interfejs Programowania Aplikacji WIĘCEJ

C

Proste narzędzie do klasyfikacji tekstów WIĘCEJ

Narzędzie do parsowania powierzchniowego WIĘCEJ

Porównywanie cech językowych korpusów WIĘCEJ

E

Ekstrakcja fraz kluczowych z tekstu WIĘCEJ

Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny WIĘCEJ

G

Wyszukiwanie nazw miejscowych w tekście WIĘCEJ

H

Baza najczęstszych połączeń wyrazów (PL/ANG) WIĘCEJ

Narzędzie do spersonalizowanego rozpoznawania mowy nienawiści WIĘCEJ

I

System do zarządzanie korpusami tekstowymi w sieci WIĘCEJ

Narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w tekście WIĘCEJ

K

Narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego WIĘCEJ

L

Narzędzie do przetwarzania tekstów literackich WIĘCEJ

M

Narzędzie do wydobywania z korpusów kolokacji wielowyrazowych oraz tworzenia słowników jednostek leksykalnych WIĘCEJ

Analizator morfologiczny WIĘCEJ

Usługi do przetwarzania mowy WIĘCEJ

Narzędzie do wielojęzycznej analizy sentymentu WIĘCEJ

N

Narzędzia do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych WIĘCEJ

Analizator morfologiczny WIĘCEJ

P

Podział tekstu na zdania i paragrafy WIĘCEJ

Wyszukiwarka polsko-angielskich anotowanych korpusów równoległych WIĘCEJ

Narzędzie analizy składniowej zdań w języku polskim WIĘCEJ

Narzędzie do peryfrazowania fraz rzeczownikowych WIĘCEJ

Zaimplementowana gramatyka LFG języka polskiego WIĘCEJ

Narzędzie do poprawy interpunkcji tekstu WIĘCEJ

R

Narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście WIĘCEJ

S

Narzędzie do wyznaczania sentymentu krótkich fragmentów tekstu WIĘCEJ


Nazwa

Opis

Rozpoznawanie relacji pomiędzy anotacjami w tekście WIĘCEJ

Modelowanie tematyczne krótkich tekstów WIĘCEJ

Prosty tager, parser i rozpoznawacz nazw własnych dla wielu języków WIĘCEJ

Narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w polskich tekstach WIĘCEJ

Narzędzie do parsowania składniowego WIĘCEJ

Poprawa pisowni w tekście WIĘCEJ

Wyszukiwarka danych konwersacyjnych WIĘCEJ

Narzędzie do streszczania tekstów WIĘCEJ

Poprawianie pustych znaków w tekście WIĘCEJ

T

Narzędzie do analizy morfo-syntaktycznej WIĘCEJ

Narzędzie do wydobywania terminów z korpusów WIĘCEJ

TF-IDF (z ang. TF – term frequency, IDF – inverse document frequency) jest narzędziem podstawowym, które wykorzystywane jest w bardziej złożonych aplikacjach (np. w WebSty). WIĘCEJ

Narzędzie do podziału na zdania WIĘCEJ

Narzędzie do modelowania tematycznego (topic modeling) WIĘCEJ

Narzędzia do czyszczenia dokumentów ze zbędnych znaków WIĘCEJ

V

Narzędzie do anotacji czasowników WIĘCEJ

Narzędzie do wyszukiwania zasobów i narzędzi językowych WIĘCEJ

W

Wielojęzyczny system analizy podobieństwa tekstów WIĘCEJ

Narzędzie do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów WIĘCEJ

Wielojęzyczne modelowanie tematyczne WIĘCEJ

Klasyfikator tematyczny dla tekstów polskich i angielskich WIĘCEJ

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci WIĘCEJ

Algorytm przetwarzania języka naturalnego WIĘCEJ

Rozszerzanie skrótów do pełnych tekstów WIĘCEJ

Wersja przeglądarkowa usługi Słowosieć WIĘCEJ

Narzędzie do ujednoznacznienia znaczeń leksykalnych WIĘCEJ

Narzędzie do analizy wydźwięku emocjonalnego WIĘCEJ